Säker Grön Taxi

Godkänd revision. Förlängd certifiering till 2016

Läs mer

Nyhetsbrev från Taxiförbundet

Riksdagen säger ja till Redovisningscentraler för taxi

Läs mer

Nyhetsbrev från Taxiförbundet

Förbundet på plats i Almedalen 2014. Massmedierna rapporterar om klagomål på färdtjänsten

Läs mer