2 av 3 Uppsalabor väljer Uppsala Taxi

Marknadsundersökning sommaren 2012 visar att 2 av 3 Uppsalabor väljer Uppsala Taxi 100 000!

Läs mer

Ny VD för Uppsala Taxi 100 000 AB

Göran Söderquist efterträder Svante Bergh som VD för Uppsala Taxi.

Läs mer