Uppsala Taxi står och väntar utan för en vackert hus

Uppsala’s largest taxi company

At Uppsala Taxi 100 000 AB we have served Uppsala’s residents with taxi services around the clock since 1926.