Miljö

Klimatsmart, tryggt och säkert

Med Uppsalas största miljöbilsflotta skulle vi kunna luta oss tillbaka.
Det gör vi inte. 

 • Vi är certifierade enligt ”Säker Grön Taxi” som följer den internationella standarden ISO 14001. 
 • Idag består vår flotta av 164 fordon.
 • 70 av våra bilar drivs med biogas.
 • Vi har 26 bilar som drivs med 100% el.

Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Här nedan nämnda punkter visar vår inställning:

 • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
 • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
 • Vi ska sträva efter att våra taxitransporter utförs med de miljömässigt bästa fordonen och bränslen.
 • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
 • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
 • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
 • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Säker Grön Taxi

Vårt miljöarbete har på kort tid skördat framgångar

Vi följer Grön Taxi som är ett miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001 och används för att säkerställa en ständig minskning av den negativa miljöpåverkan företaget kan generera. 

Tidsatta och mätbara miljömål bestäms och kontrolleras. 

I projektet ingår att en miljörevisor årligen kontrollerar att taxiföretaget uppfyller systemkraven och att miljömålen nås. 

Säker Taxi är ett transportkvalitetsledningssystem som Svenska Taxiförbundet står bakom. 

Det bygger också på den internationella standarden ISO 14001 och skall användas för att säkerställa en hög kvalitet när det gäller trafiksäkerhet och service. 

För att du som kund ska kunna känna dig säker på att du åker en miljöcertifierad bil är varje bil markerad invändigt eller utvändigt med en certifieringsdekal. 

Uppsala Taxi tillämpar dessutom ett effektivt GPS-trafikledningssystem som innebär att vi alltid skickar den bil som geografiskt befinner sig närmast dig. 

Tack vare systemet med GPS-navigering minimeras eventuella tomkörningar.

Boka din resa direkt genom att ringa 018 - 100 000