Taxi till och från Bromma Flygplats

Vår växel är öppen dygnet runt

Res enkelt Uppsala-Bromma

Med Uppsala taxi åker du alltid bekvämt mellan Bromma Flygplats och Uppsala till ett fast pris. Du får själv välja mellan om du vill gå ut till taxikön och välja en Uppsala-taxi bil, eller boka online eller via app. I bokningen anger du ankomsttiden för din flight. Vi möter alltid kunden inne i ankomsthallen med namnskylt om inget annat är överenskommet.

Priser till och från Bromma

Fast pris till Bromma flygplats: 1380 kr.

Vid extra hämtnings- eller lämningsadress inom Uppsala tätort tillkommer 150 kr/adress.
Vi har även fasta priser till och från många andra orter. För med information kontakta vår växel 018-100 000.

Väntetid vid förbeställd hämtning

Föraren väntar i ankomsthallen 60 minuter efter att planet landat. Om föraren inte har fått kontakt med kunden efter 60 minuter bommar föraren köruppdraget och lämnar ankomsthallen.
Vid charterflyg och ”storbilsbeställningar” skickas bilen fram 30 minuter efter planets landning och föraren väntar 60 minuter efter den tiden.
Om kunden har incheckat bagage skickas bilen fram 15 minuter efter planets landning.

Tillägg vid hämtning på Arlanda och Bromma flygplats

Swedavia tar sedan den 7 februari 2011 ut en extra avgift vid hämtning av förbeställda bokningar från Arlandas alla terminaler och Bromma flygplats. Avgiften är för närvarande 30 kr inkl. moms och tillkommer på det fasta priset. Vi möter alltid kunden inne i ankomsthallen med namnskylt om inget annat är överenskommet.

Bagage

Det bagage som medförs ska av säkerhetsskäl få plats i lastutrymmet i taxibilen. Medför kunden mer bagage än vad som får plats får kunden betala kostnaden för eventuellt ytterligare taxibilar.

Boka din resa direkt genom att ringa 018 - 100 000