Resevillkor Uppsala Taxi 100 000 AB

För dig som reser med oss gäller nedanstående allmänna villkor. Om vi har avtal om fakturering eller annat kan villkoren där avvika.

Inledning

Uppsala Taxi 100 000 AB strävar efter att erbjuda sina kunder attraktiva transportlösningar med fokus på kvalitet och hållbarhet. Vi ska vara förstahandsvalet i Uppsala med omnejd. Vi vill med dessa resevillkor bland annat beskriva våra tjänster och redovisa de skyldigheter vi har gentemot våra kunder och vad vi förväntar oss av dig. Avsikten är också att i rimlig utsträckning klarlägga det ansvar Uppsala Taxi 100 000 AB tar på sig vid utförandet av tjänsterna.

Beställning av resa och allmän information

Hos oss kan du boka resan på flera olika sätt:

  • Via Uppsala Taxis bokningsapp, här får du fast pris och betalning sker med betalkort i förväg.
    Det fasta priset gäller under förutsättning att väntetiden vid upphämtningsadressen inte överstiger 5 minuter samt att resan går lämpligast färdväg mellan adresserna som är bokade utan extra stopp eller via-adress.
    Det går enbart att beställa vanliga personbilar i appen (max 4 personer). Det går inte att beställa barnstol i appen.
    I fältet ”meddelanden till föraren” får inga uppgifter om själva beställningen förekomma utan bara information till chauffören, som exempelvis ”stanna vid gula brevlådan” eller ”ring vid ankomst” och liknande.
  • Via vår hemsida uppsalataxi.se
  • Beställning via vår växel på telefon 018-100 000
  • Sist men inte minst kan man ta en ledig taxibil på gatan eller vid en taxistation, om grön lampa lyser.

Om varken hämtningsadress eller lämningsadress finns i Uppsala tätort, eller om resan inte passerar Uppsala tätort, tar vi betalt för framkörning till hämtningsadressen. Till exempel resa från Lövstalöt till Björklinge.

Djur i taxin

Det går oftast bra att ha med sin hund eller katt i taxin. Du måste informera om det vid beställningen så att vi skickar fram en bil som kan ta djur i bilen. Katter ska sitta i bur och hundar får åka i bagageutrymmet. Dessa bokningar måste beställas via telefon.

Arlanda

Tillägg vid hämtning på Arlanda och Bromma flygplats

Swedavia tar sedan den 7 februari 2011 ut en extra avgift vid hämtning av förbeställningar från Arlandas samtliga terminaler samt Bromma Flygplats. Avgiften är för närvarade 30 kr inkl. moms och tillkommer på det fasta priset. Vi möter alltid kunden inne i ankomsthallen med namnskylt om inget annat är överenskommet.

Fler än 4 personer, stor bil

Vid bokning av stor taxi så reserverar vi oss att kunna skicka två vanliga taxibilar om vi inte har någon taxibuss ledig, kunden betalar då priset för två bilar, vid resa till t.ex Uppsala blir priset då 675 kr*2.

Väntetid

Föraren väntar i ankomsthallen 60 minuter efter att planet har landat. Om föraren inte har fått kontakt med kunden efter 60 minuter bommar föraren köruppdraget och lämnar ankomsthallen.
Vid charterflyg och ”storbilsbeställningar” skickas bilen fram 30 minuter efter att planet har landat och föraren väntar 60 minuter efter den tiden.
Om kunden har incheckat bagage skickas bilen fram 15 minuter efter planets landning.

Om bilen inte kommer

Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta vår växel, 018-100 000.

Bagage

Det bagage som medförs ska av säkerhetsskäl få plats i lastutrymmet i taxibilen. Medför kunden mer bagage än vad som får plats får kunden betala kostnaden för eventuella ytterligare taxibilar.

Våra chaufförer hjälper dig med i- och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Var noggrann med att du får med dig allt bagage in i bilen eller att allt bagage överlämnas till chauffören. När du kliver ur bilen vid resans slut, se till så att du inte glömmer ditt bagage, mobiltelefon, plånbok eller andra föremål. Kvarglömda effekter ansvarar du som kund för.

Om du har glömt kvar något i taxibilen ber vi dig att kontakta oss.

Om du hittar något föremål i bilen som har glömts kvar av en tidigare resenär så får du givetvis inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till chauffören eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet.

Saker som återfinns i taxibilarna vid resans slut och som inte efterfrågas en kort tid därefter lämnar förarna in till polisens hittegodsavdelning som finns på Polishuset och Knivstagatan.

Priser

Om resan inte utförs till ett fast pris gäller den taxa som Uppsala Taxi 100 000 AB tillämpar när resan sker. Priserna anges alltid på prisdekaler placerade både inne i och utanpå taxibilarna.

Som kund har du vanligtvis även möjlighet att önska att Uppsala Taxi 100 000 AB erbjuder dig ett fast pris. Priset baseras på hur lång tid resan förväntas ta med den valda resvägen vid den tidpunkt resan ska äga rum. Detta sker i samband med att du gör din beställning via vår växel. Fastpris finns också tillgängligt om du bokar via appen.

Det fasta priset gäller under förutsättning att väntetiden vid upphämtningsadressen inte överstiger 5 minuter samt att resan går lämpligast färdväg mellan adresserna som är bokade, utan extra stopp eller via-adress.

Betalning

Som kund kan du vid betalning av resan välja mellan flera olika betalningssätt.

Uppsala Taxi 100 000 AB accepterar de flesta vanliga kredit- och betalkort och du kan givetvis även betala kontant.
Om du som privatperson eller företag har registrerat ett konto hos Uppsala Taxi 100 000 AB kan du betala i efterskott mot faktura. Ett sådant konto tillhandahålls efter godkänd ansökan och sedvanlig kreditprövning.

Som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning. Som nämnts ovan kan du även betala i förskott med betalkort i vår app. Endast resor med fastpris erbjuds vid betalning med betalkort via appen. Alla kostnader utöver den bokade resan, såsom ytterligare adresser och väntetid med mera, debiteras i efterhand via en separat transaktion.

Reklamation

Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt så vill vi gärna att du lämnar dina synpunkter genom att fylla i formuläret på vår hemsida.
Du kan även skicka e-post till 100000@uppsalataxi.se, eller under kontorstid kontakta Uppsala Taxi via telefon, 018-480 82 00.
Efter kontorstid kan du kontakta Uppsala Taxis växel via telefon, 018-100 000.

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 15 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 15 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 15 dagar efter mottagen faktura.

Uppsala Taxi 100 000 AB:s målsättning är att du ska få ett besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom fem arbetsdagar.

Ärendets natur eller arbetssituationen kan dock medföra att ett besked dröjer lite längre.

Uppsala Taxi 100 000 AB:s ansvar och ersättningsskyldighet

Om du drabbas av en skada när du reser med Uppsala Taxi 100 000 AB kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning.
Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela Uppsala Taxi 100 000 AB om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, senast inom 15 dagar från det att skadan uppkom.

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med Uppsala Taxi 100 000 AB, ska du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar Uppsala Taxi 100 000 AB får du information om vilket försäkringsbolag du ska vända dig till.

Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts av bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från Uppsala Taxi 100 000 AB, om vi orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårt ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att vi inte ansvarar för indirekt skada, såsom exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada.

Förutom när det gäller personskada är Uppsala Taxi 100 000 AB:s ansvar även maximerat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen ett (1) basbelopp och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Uppsala Taxi 100 000 AB ansvarar över huvud taget inte om vår möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom Uppsala Taxi 100 000 AB:s kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

Kundens skyldighet att begränsa skadan

Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Uppsala Taxi 100 000 AB är inte skyldigt att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.

Hantering av personuppgifter

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig som vi erhåller i samband med att du bokar resor och reser med oss. All vår behandling av dina personuppgifter sker med anknytning till våra tjänster och en utförlig beskrivning av vår personuppgiftshantering och dina rättigheter finns i vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss: 100000@uppsalataxi.se eller 018-480 82 00.

Boka din resa direkt genom att ringa 018 - 100 000